Om Företaget

Vendelkråka FAB

Vendelkråka Fastigheter AB och är ett privatägt företag som förvaltar hyresfastigheter bestående av bostäder och ett fåtal lokaler. Förvaltningen omfattar ca 120 bostadslägenheter på Söder, i Blåsut och Skärmarbrink.