Affärsidé

Affärsidé

Att förvalta hyresfastigheter för permanent och långsiktigt boende på Södermalm och Söder om Söder.

Att erbjuda ett kvalitativt boende med hyresgästens trivsel och trygghet i fokus.

Att verka aktivt för en flexibel och rättvis hyresmarknad samt värna om hyresrätten som bostadsform.

Vendelkråka FAB är medlem i Fastighetsägarna.