KÖLHALNINGEN10

Högalids Församling

Stockholms kommun

Bergsundsgatan 8

 

Hyreshus med 46 lägenheter (BOA 1.472m2)

5 parkeringsplatser varav 2 med laddstolpe

 

Fastigheten är belägen på Södermalm, Bergsund

Omedelbar närhet till Tunnelbana och butiker

Detaljplan fastställd 1936 07 10

Byggnaden uppförd 1940 i 9 bostadsplan, delvis undervåning och källare samt vindsvåning färdigställd 2023.

Förvärvad i bolaget i januari 1992