Vendelkråka FAB

 

Teknisk förvaltning:

Mail: info@rjforvaltning.se

Telefon: 08-749 34 06

 

Ekonomisk Förvaltning:

Mail: sakaila.kund@se.gt.com