Målsättning

Målsättning

Att våra hyresgäster känner att vi arbetar för en god boendemiljö.

Att vi är tillgängliga och tar ansvar för våra fastigheter.

Att vi är rättvisa och önskar långsiktiga relationer med våra hyresgäster.

Att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.