Filosofi

Filosofi

”Jag är fastighetsförvaltare i tredje led. Farfar bakade bröd, pappa byggde hus. Enligt Maslows teori om mänskliga behov är det primärt; först föda och sen skydd mot väder och vind. Därefter behöver människorna kärlek, konst, rättigheter och självförverkligande. Så det är följdriktigt att jag även är kulturarbetare & gestaltterapeut med särskilt intresse för samhällsutveckling. Och det är så jag vill driva företaget. Det är därför jag har förvärvat fastigheten Lilla Ulfåsa. För att restaurera Kvinnliga Mdborgarskolan vid Fogeslstad.”

Agneta Wallin