Att hyra

  • Det finns lediga P-platser på Blåsutvägen
  • Från årsskiftet 2 lediga kontorslokaler på Blåsutvägen, 1 på 32 m2 och 1 på 45 m2
  • Vid intresse kontakta rjforvaltning@gmail.com