Att hyra

  • Från 1 juni finns en lokal om 45 m2 ledig på Blåsutvägen. Lokalen används idag som fotostudio. Husets övriga lokaler disponeras av hantverkare, en textilkonstnär, en fotograf och en idrottsförening.

    Vid intresse kontakta info@rjforvaltning.se